🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

✅جلسه معارفه پیمانکار جدید با حضور نیروهای خدمات شهری

?شرکت زرین برکت برنده مناقصه پیمانکاری خدمات شهری و امور اداری شهرداری طبس می باشد.

?مهندس مقدس زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهرداری طبس وظایف متقابل پیمانکار و نیروهای خدماتی را تشریح نمود و خواستار همکاری دوجانبه در پیشبرد امور زیر نظر ناظر واحد خدمات شهری شد.

?جلسات توجیهی با سایر واحدهای زیرمجموعه اداره خدمات و ایمنی شهری (موتوری، تاسیسات شهری، آتشنشانی و بازرسی) نیز متعاقبا برگزار خواهد شد.