🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، جشنواره بزرگ بهار نارنج، به منظور معرفی فرهنگ، آداب و رسوم، آیین ها، صنایع دستی و غذاهای بومی محلی شهرستان طبس با حضور جمع کثیری از مسافرین نوروزی، مردم محلی و مسئولین برگزار شد.

در این جشنواره در راستای معرفی آداب و رسوم، صنایع دستی، هنرهای سنتی، ورزش های بومی و محلی و جاذبه های طبیعی و تاریخی ویژه برنامه های مختلفی به اجرا در آمد و هنرمندان شهرستان به هنرنمایی پرداختند.