🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? جلسه توجیهی برای رانندگان سرویس مدارس سطح شهر طبس توسط #سرگرد_نباتی رئیس پلیس

راهنمایی و رانندگی(راهور) و حضور سروان #قربانی رئیس پلیس اماکن و اطلاعات نیروی انتظامی و مهندس #میرزاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس برگزار شد.

❇️ سرگرد #نباتی در این جلسه تاکید کرد که با رانندگان سرویس مدارس #فاقد_مجوز برخورد جدی خواهد شد.
مهندس #میرزاده نیز گفت: رانندگانی که قصد ارائه خدمات سرویس مدارس را دارند؛ باید مجوز #قانونی را از سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس و حومه دریافت کنند.

?✍️ شکوهی ۴مهر۹۸

? سازمان حمل و نقل همگانی
✍️روابط عمومی شهرداری طبس