🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس با حضور در پروژه بهسازی رواق‌های بازار مرکزی شهر در خیابان شهید نواب صفوی به تسریع در عملیات جهت رفع موانع تردد عزاداران حسینی تاکید کرد.

مهندس بهارستانی ضمن ارائه دستوراتی درباره دقت نظر در مسیر اجرای پروژه تاکید کرد: باید نظافت کامل محل اجرای طرح بهسازی قبل از حرکت هیئات به سمت آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم (ع) در شب عاشورای حسینی انجام شود.