🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

اهدا 2000 اصله نهال کشت بافت خرما به شهرداری طبس

به گزارش روابط عمومی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس تعداد 2000 اصله نهال کشت بافت خرما به شهرداری طبس اهدا گردید.
آقای بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت : پیرو هماهنگی ها و جلساتی که طی سال جاری با شهردار محترم، مسئول محترم فضای سبز شهرداری و اعضای شورای محترم اسلامی شهر طبس به عمل آمد و با عنایت به درخواست نهال کشت بافت توسط شهرداری طبس از این معاونت ،با پیگیریها ی این معاونت و سازمان متبوع تعداد 2000 اصله نهال کشت بافت خرما ازاستان البرز شرکت بیوتکنولوژی رعنا با همکاری بخش خصوصی به شهرستان طبس حمل و جهت غرس در فضای سبز شهری به صورت رایگان به شهرداری طبس تحویل شد.
وی ارقام کشت بافت خرما را شامل 1500 اصله زاهدی و 500 اصله دیری عنوان کرد و افزود: با توجه به خشکسالی های 18 اخیر به منظورحفظ ،احیا و توسعه فضای سبزو همچنین مقابله با ریزگردها(گرد و غبار) نهال های مذکور اهدا شده است و ارزش نهال ها حدود 70 میلیون تومان برآورد می گردد.
شایان ذکر است نهال های مذکور در حال حاضر در گلدان اژدری نگهداری می شود و پس از انجام عملیات ریپات( انتقال آنها به گلدان های بزرگتر) و نگهداری 6 ماه قابل انتقال به زمین اصلی خواهند بود.

? پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی شهرستان طبس