🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ #طرح_مطالبات شهرستان طبس توسط آقای #امینی_نماینده_ی_شهرستان در استان

✍️ #گزارش_پیگیری ها مربوط به #حوزه_ی_آب شهرستان طبس در جلسه شورای استان

? در جلسه ی شانزدهم مهر ماه شورای استان خراسان جنوبی که با حضور مدیران آب منطقه ای و آبفای شهری و روستایی تشکیل شد از طرف آقای امینی موارد ذیل مطرح گردید:

– در راستای تامین منابع پایدار آب موضوع #انتقال_آب_از_دریای_عمان به سه استان شرقی کشور که در خراسان جنوبی شهرستان طبس هم از آن بهره مند می شود در دستور کار قرار دارد. این پروژه قرار بود در هفته ی دولت شروع شود ولی در حال حاضر مطالعات آن انجام شده و بخشهایی از عملیات اجرایی از قبیل تملک زمین و جانمایی حوضچه ها و غیره در حال انجام است.

– در همین راستا طرح مطالعاتی #آبهای_ژرف هم دنبال می شود و بخشی از مطالعات انجام شده و در حال جایابی چاهها هستند.

– #خط_انتقال_آب از چاههای نیروگاه ذغالسنگ سوز قرار است اجرا شود در حال حاضر پیمانکار در مناقصه مشخص شده و لوله ها حمل می شود. لازم به ذکر است این خط در آینده در مسیر انتقال آب از سرچشمه های کارون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

– برای #رفع_مشکل_کمبود_آب مجتمع کوثر از طریق افزایش منابع آن پیمانکار مشخص شده و با اعتباری معادل چهار و دو دهم میلیارد تومان شروع می شود.

– خط #انتقال_آب از #سد_دره_بید که به خاطر عدم استفاده از آن در سالهای اخیر دچار فرسودگی و آسیب شده آب منطقه ای برای مرمت آن برنامه ریزی کرده است.

– #اصلاح و #مرمت_شبکه_شهری و روستایی که فرسودگی آن باعث هدر رفت بیش از سی در صد آب می شود از دیگر مطالبات شهرستان طبس بود که مطرح کردم از طرف ادارات آبفای شهری و روستایی در حد اعتبارات اقداماتی در این زمینه انجام شده که قطعا تا رفع مشکل راه درازی در پیش است.

– لزوم افزایش اختیارات آبفای شهری و روستایی با توجه به گستردگی حوزه ی ماموریت آنها و ایجاد زمینه برای تبدیل شدن آنها به شرکت نیز مورد تقاضا بود.

– تحویل #آب_شهر_دیهوک از آبفای روستایی به آبفای شهری از دیگر موضوعاتی بود که عنوان نمودم در حال حاضر امور آب و فاضلاب شهری اعتباراتی برای اصلاح مرمت و تکمیل شبکه اختصاص داده و این می تواند زمینه ی عملی برای این انتقال باشد.

– یکی دیگر از #ضرورتهای_شهر_طبس #بازگشایی و #رفع_موانعی است که در مسیر دو #رودخانه ی فصلی زینبا و عباس بیک اتفاق افتاده و زمینه ی مخاطراتی برای شهروندان ایجاد کرده است که آب منطقه ای برای رفع این مشکل با پیمانکار قرارداد بسته و ان شاالله در آینده ی نزدیک انجام می شود.