🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید شهردار از برخی از پروژه های عمرانی

? مهندس مجید بهارستانی شهردار طبس، صبح دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴٠٠ از پروژه‌های عمرانی سطح شهر بازدید کرد.

? احداث پارک محله‌ای گلشن و یک باب مغازه که در آن طراحی، ساخته و تحویل متولی بوستان خواهد شد و مستاجر از محل درآمد حاصله به نگهداری مجموعه متعهد می‌گردد و البته در این بوستان مخزن آب فضای سبز و حوض دارای فواره مکانیکی پیاده‌سازی شده است.

? احداث مجموعه پذیرایی، فرهنگی شهدای گمنام یکی دیگر از طرح‌های عمرانی درحال احداث است که مورد بازدید شهردار و مهندس مرتضوی رییس اداره عمران و شهرسازی و آقای حیدرزاده مسئول حراست شهرداری قرار گرفت.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس