🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس از عملیات احداث یادمان شهدای گمنام و طرح توسعه این بوستان بازدید و دستورات لازم در زمینه اجرای برخی اقدامات را صادر کرد.

مهندس معمارزاده مسئول تاسیسات و موتوری و مهندس نجفی ذیحساب شهرداری طبس در این بازدید حضور داشتند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس