🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#آغاز_عملیات پایه‌گذاری و آهن‌ریزی در طرح بهسازی و مرمت رواق‌های بازار مرکزی شهر با حضور مهندس بهارستانی شهردار و مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس

جمعی از کسبه میدان امام خمینی و مهندس مریدا کارشناس مسئول عمران شهرداری طبس نیز حضور داشتند.

? دانیال توسلی

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس