🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از مجتمع تجاری طبسیان به تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد.

مهندس سید علیرضا میرزاده نماینده شهردار در پروژه مجتمع تجاری طبسیان، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مریدا مسئول واحد عمران شهرداری در این بازدید حضور داشتند.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس