🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از مجتمع تجاری طبسیان به تسریع در تکمیل این پروژه تاکید کرد.

مهندس سید علیرضا میرزاده نماینده شهردار در پروژه مجتمع تجاری طبسیان، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و مهندس مریدا مسئول واحد عمران شهرداری در این بازدید حضور داشتند.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس