🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بازدید مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی شهرداری طبس از مراحل احداث پل بلوار شهدای منا

آقای واحدیان مدیر امور مالی، آقای حیدرزاده مسئول حراست و مهندس مریدا کارشناس مسئول عمران شهرداری طبس در این بازدید که به منظور نظارت دقیق بر مصرف مصالح مورد نیاز در پروژه صورت گرفت، حضور داشتند.

? محسن عابدزاده

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس