🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? آقایان راستینه، عراقی، طاهری و حقانی اعضای شورای اسلامی شهر و مهندس نصیری شهردار طبس با دکتر علی اکبر مویدی معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی دیدار و گفتگو کردند و به بیان مطالبات و مشکلات جدی پیش روی کشاورزان پرداختند.

? در این دیدار موضوعاتی از جمله برگزای دوره های آموزش کشاورزی و دامپروری؛ اجرای جشنواره های کشاورزی و دامپروری و راه اندازه هنرستان کشاورزی در شهرستان طبس مورد مطالبه قرار گرفت و مکاتبات آن به مقام کشوری وزرات جهادکشاورزی تقدیم ‌و دستور موافق وی اخذ شد.

? معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نسبت به اعزام اساتید برجسته‌ کشاورزی‌ و دامپروری با هزینه وزارت جهادکشاورزی به منظور ارتقاء سطح علمی بخش‌ کشاورزی شهرستان طبس دستور لازم صادر کرد.

✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس