🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅مراسم جزء خوانی قرآن کریم توسط کارکنان شهرداری طبس.

◀️این مراسم هر روز صبح برگزار می شود.

 

 

 

تازه ترین اخبار