🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس مجید بهدرستانی از بهره‌برداری مجموعه بازی، آبشار ریتمی و نشاط کودکانه در شهر طبس خبر داد.

✍️ شهردار طبس گفت: در راستای پیاده سازی الگوهای شهر دوست‌دار کودک، محوطه شهربازی در جوار بوستان شهدای گمنام با مشارکت بخش خصوصی؛ بزودی آغاز بکار می‌کند و تلاش کرده ایم شرایط ایمن و محیطی با نشاط برای کودکان و نوجوانان فراهم نماییم.

? گفتنی است؛ علاوه بر احداث این مجموعه بازی کودکان، بوستان ورزشی پارسا نیز با مشارکت بخش خصوصی در همین محدوده احداث گردیده و محوطه‌سازی و احداث پارکینگ یادمان شهدای گمنام نیز درحال انجام است.