🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? درحالیکه مهندس بهارستانی شهردار طبس مشغول بهسازی راهروها و نورپردازی برخی مسیرهای باغ گلشن است، موضوع رسیدگی به فضای سبز این مکان تاریخی نیز در دستور کار جدی سیستم مدیریت شهری است.

? خانم زهرا حسین‌پور رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز شورای اسلامی شهر طبس نیز کارشناسان را به موضوع حفظ فضای سبز باغ گلشن وارد کرده و نظرات باغ‌های موفق کشور را تجمیع نموده تا بشود به تعالی سرسبزی باغ کمک کرد و البته در ۳ سال گذشته نیز اقدامات موثری در این زمینه انجام گرفته است.

? در راستای نگهداری و ارتقاء فضای سبز باغ تاریخی گلشن طبس، ظهر امروز کارشناسان ضمن بازدید از پروژه؛ برخی طرح‌های پیشنهادی را ارائه کردند.