🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

احداث یادمان شهدای گمنام توسط شهرداری طبس با نگاه ویژه مهندس علوی معاون عمرانی استاندار؛ مهندس طلائی فرماندار ویژه و شورای اسلامی شهر طبس؛ به سرعت درحال انجام است.