🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس برقی رییس اتاق اصناف طبس و همراهان وی از تلاش بی وقفه مهندس طوسی شهردار طبس تقدیر و خواستار تسریع در پروژه بهسازی بازار مرکزی شهر شدند

رییس اتاق اصناف طبس افزود: طرح زیبا و ماندگار میدان امام خمینی و بهسازی رواق های فرسوده بازار مرکزی شهر حرکت ارزشمند و قابل تقدیری بود.

عباس برقی تاکید کرد: با توجه به نزدیکی نوروز ۹۶ وضعیت اصناف میدان امام مورد توجه قرار گیرد و در انجام پروژه نیز تسریع شود.

شهردار طبس ضمن تقدیر از همراهی اتاق اصناف گفت: هر خدمتی به مردم شود برایم لذت بخش است و به کار برای توسعه طبس بعنوان یک جهاد می نگرم و تلاشم در راستای مبلمان شهری را توشه آخرت خود می کنم.

مهندس طوسی از نگاه ویژه معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان طبس به حوزه مدیریت شهری تقدیر کرد و گفت: کار در کنار اقای مهندس طلائی لذت بخش است از آن جهت که خود ایشان تجربه مدیریت شهری دارند و همواره با اظهار نظر تخصصی همراه و پشتیبان شهرداری بوده اند.

محمدیان رییس شورای شهر طبس نیز در این نشست صمیمی از تلاش شهردار تقدیر کرد و گفت: مبدع طرح زیبای بهسازی بازار مرکزی شهر و میدان امام آقای مهندس طوسی بود و انصافا وضعیت قبل از تعمیرات این پروژه؛ در شان مردم و منظر شهری طبس نبود اما اکنون می شود به این طرح بعنوان نماد زیبایی مبلمان شهری نگاه کرد.