🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تقدیر و تشکر از شواری شهر و شهردار و پرسنل زحمت کش شهرداری بابت آسفالت نمودن پارکینگ هئیت حسینی

✍️ازجانب اهالی پهن کوچه

 

تازه ترین اخبار