🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

 تشکروامتنان؛
✅اعضای محترم و بزرگوار گروه جهادی بسیجیان پایگاه شهید احمدی روشن شهرداری طبس

با سلام واحترام؛
بدین وسیله ازحضورشمابزرگواران که در قالب اردوی جهادی، نسبت به امرنظافت و ساماندهی وضعیت امامزاده لازم التعظیم آقاسیدحسین بن جعفرفشاه همت فرمودید،کمال تقدیروتشکرراداریم.

❇️اداره اوقاف طبس_هیأت امنابقعه متبرکه