🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

? ترمیم و بهسازی ساختمان اداری شهرداری طبس در روز جمعه ۹ آذرماه ۹۷

? مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از اقدامات ترمیمی ساختمان، به کارگران اداره عمران و شهرسازی شهرداری خداقوت گفت‌.