🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? ترمیم و بهسازی ساختمان اداری شهرداری طبس در روز جمعه ۹ آذرماه ۹۷

? مهندس بهارستانی شهردار طبس ضمن بازدید از اقدامات ترمیمی ساختمان، به کارگران اداره عمران و شهرسازی شهرداری خداقوت گفت‌.