🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ پنجشنبه بازار طبس این هفته بمناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان #تعطیل می باشد

#التماس_دعا ?

? اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

✍️روابط عمومی شهرداری طبس