🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

عملیات تعریض و حذف ملک معارض در خیابان شمس طبسی شهرک ولیعصر با حضور مهندس محمد جواد راستینه عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر و مهندس مجتبی معمارزاده سرپرست شهرداری طبس بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ با تلاش و همت عوامل ذی ربط در واحد های شهرداری انجام شد.

مهندس معمارزاده سرپرست شهرداری گفت: با توجه به مطالبه دیرینه مردمی مبنی بر تعیین تکلیف و ساماندهی ملک معارض واقع در خیابان شمس طبسی به عنوان یکی از معابر اصلی شهرک متراکم ولیعصر و با توجه به تاکیدات شورای اسلامی شهر و پشتیبانی کامل از اجرا و به ثمر رسیدن این مطالبه مردمی عملیات ساماندهی و تعریض این معبر محل خطرساز انجام گرديد.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس