🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

♻️نشست مدیرعامل و کارکنان آستان مبارک حضرت حسین‌بن موسی‌الکاظم (ع) با شهردار،

نائب رئیس شورای شهر و کارکنان شهرداری به منظور افزایش تعامل و همکاری