🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس با اعضای شورای اسلامی شهر میبد دیدار و گفتگو کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر میبد شباهت های فرهنگی مردمان نجیب دو شهر را مورد گفتگو قرار دادند و گفتند: شهرستان طبس به عنوان یک مسیر گردشگری و الگوی زیارتی، سیاحتی مورد توجه است و برای توسعه شهری طبس اگر اقدامی از سوی شورای اسلامی شهر میبد لازم باشد مساعدت خواهیم کرد.

شورای اسلامی شهر میبد، پیشنهاد برگزاری نشست مشترک کارشناسان درآمدی، عمران و فضای سبز شهرداری‌های طبس و میبد را مطرح کردند.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس