🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی در سفر اقای نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به شهرستان طبس با وی دیدار و گفتگو کرد.

شهردار طبس در این دیدار از توجه ویژه مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی به شهرداری قدردانی کرد و وی را بعنوان یکی از مدیران خوشفکر؛ متعهد و متوجه به مشکلات و مسلط در امور اجرایی برشمرد.

مهندس بهارستانی افزود: پس از تقسیم استانی مالیات بر ارزش افزوده در شهرداری‌های کشور؛ شهرهایی مانند طبس که مالیات گسترده‌ای می‌پرداختند اما بازگشت آن برای توسعه شهرستان حداقل بود؛ در این طرح زیان دیده‌اند که اگر توجه اقای نباتی؛ معاونین و همکاران ایشان و اقایان نقوی‌زاده و صادق‌پور در مدیریت مجموعه مالیاتی شهرستان نبود؛ بحران مالی شهرداری طبس سخت‌تر می‌شد.

شهردار طبس تاکید کرد: روحیه تعامل و همکاری بین سیستم امور مالیاتی استان؛ شهرستان و شهرداری طبس بسیار مطلوب و قابل تقدیر است که به روحیه ارزشمند و نگاه گسترده مدیریتی اقایان نباتی، صادق‌پور و نقوی‌زاده برمیگردد و به طور یقین اینگونه همدلی‌ها می‌تواند موجب توسعه شهری طبس شود.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس