🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

📸 خانم دکتر طالب‌زاده رئیس پلی‌کلینیک تامین اجتماعی؛ شامگاه یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ با مهندس سید سعید صادق‌زاده شهردار طبس دیدار و گفتگو کرد.

💠 در این دیدار که تعدادی از کارشناسان شهرداری و تامین اجتماعی حضور داشتند؛ پیرامون ایجاد زیرساخت‌های رفاهی در راستای آرامش بیمه شده‌گان تامین اجتماعی و جامعه کارگری بحث و تبادل نظر شد.

🔹 شهردار طبس در این جلسه از دغدغه اعضای شورای اسلامی شهر طبس درباره رفاه جامعه کارگری سخن گفت و تاکید کرد: سیستم مدیریت شهری به پیوست مناسب برای تعالی تعامل بین دستگاهی در همه امور معتقد است و تلاش کرده تا خروجی این ارتباط شایسته به نفع جامعه و بویژه کارگران خدوم باشد.

🔸 خانم دکتر طالب‌زاده نیز از توجه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس به موضوعات جامعه کارگری و نیازهای پلی کلینیک تامین اجتماعی به منظور ایجاد بسترهای رفاه اجتماعی قدردانی کرد.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس