🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

♻️نشست شهردار طبس با مدیرکل میراث فرهنگی استان

✍️درباره اماکن با ارزش تاریخی طبس؛ باغ گلشن؛ ارگ باستانی و پروژه های در دست طراحی و برنامه ریزی شهرداری؛ پروژه تجاری- فرهنگی- اقامتی