🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

♻️نشست شهردار طبس با مدیرکل میراث فرهنگی استان

✍️درباره اماکن با ارزش تاریخی طبس؛ باغ گلشن؛ ارگ باستانی و پروژه های در دست طراحی و برنامه ریزی شهرداری؛ پروژه تجاری- فرهنگی- اقامتی