🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

نشست مهندس نباتی مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی و معاونین با مهندس بهارستانی شهردار طبس

در این دیدار که آقای نقوی‌زاده مدیر امور مالیاتی شهرستان نیز حضور داشت درباره ضرر شهرداری طبس از استانی شدن تقسیم درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بحث و تبادل نظر شد.

امید است با نگاه مثبت مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی و مدیران این سیستم روزهای بهتری در انتظار مدیریت شهری طبس باشد.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس