🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

?جلسه مشترک مدیریت شهری و اداره آب و فاضلاب شهرستان طبس

به منظور تعامل بین دو مجموعه با حضور مهندس راستینه رئیس و آقای عراقی نائب رییس شورای اسلامی شهر طبس ، مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری و آقای سیفی سرپرست اداره آب و فاضلاب شهرستان طبس ظهر چهارشنبه 19 مهرماه1400 در محل شهرداری برگزار گردید

?مهندس عصاری مسئول واحد عمران، مهندس عابدزاده ،آقای خلیلیان مسئول امور مالی و آقای جعفریان مسئول واحد در آمد شهرداری در این جلسه حضور داشتند.

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس