🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅نشست خدایی رئیس اداره اوقاف با مهندس بهارستانی و کارشناسان شهرداری به منظور اجرای توافقات صورت گرفته و احیای موقوفات

 

تازه ترین اخبار