🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅نشست خدایی رئیس اداره اوقاف با مهندس بهارستانی و کارشناسان شهرداری به منظور اجرای توافقات صورت گرفته و احیای موقوفات