🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس بهارستانی_ شهردار و خانم حسین‌پور_ رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز

شورای اسلامی شهر طبس در راستای تعامل طرفینی در حوزه آموزش حقوق شهروندی، توسعه فرهنگ عمومی، ترویج مدیریت پسماند در منزل، ایجاد نشاط اجتماعی، استفاده از ظرفیت دانش‌آموزی و فرهنگیان در جهت تقویت بنیان خانواده بر مبنای شعائر اسلامی و … با آقای رضا جعفریان سرپرست معاونت اداره کل و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

در این نشست مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره عمران و خدمات شهری، مهندس مرتضوی رئیس اداره عمران و شهرسازی و حقانی مدیر طرح میز خدمت شهرداری طبس حضور داشتند.

? با ما باشید در
#شبکه_خبری_شهرداری_طبس