🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? دیدار مهندس #بهارستانی با #پاکدل رئیس جدید اداره گاز طبس

در این دیدار بر #تعامل هرچه بهتر بین شهرداری و اداره گاز تاکید شد.

? ۸ مهر۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس