🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

? قابل توجه مالکین محترم واحدهای تجاری

? قبل از اتمام قرارداد #اجاره ملک خود، نسبت به تسویه حساب عوارض کسب و پیشه #مستاجر خود با شهرداری طبس اطمینان حاصل نمایید…

✍️ امور صنفی
روابط عمومی شهرداری طبس ?