🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

همکار گرامی جناب آقای هادی عبداللهی

همکار گرامی
جناب آقای هادی عبداللهی
تسلیت ما را در غم فقدان مادربزرگ عزیزتان پذیرا باشید.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس