🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

همکار گرامی جناب آقای هادی عبداللهی

همکار گرامی
جناب آقای هادی عبداللهی
تسلیت ما را در غم فقدان مادربزرگ عزیزتان پذیرا باشید.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس