🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

رواق ها با سرعت بازسازی میشود

?مهندس محمد جواد راستینه نائب رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس محمد نصیری شهردار طبس ظهر چهارشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ از پروژه بازسازی رواق های بازار مرکزی شهر در خیابان خرمشهر بازدید کردند.

?بازسازی رواقها با هدف زیبایی منظر شهری برای بهره مندی شهروندان و گردشگران و آرامش و آسایش در بازدید از قلب اقتصادی شهر در حال اجرا است.

?با تاکید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس عملیات بهسازی رواق ها با کمترین مزاحمت برای کسبه و بازاریان و با تشدید عملیات اجرای پروژه در ایام و ساعات تعطیل بازار با سرعت و دقت انجام خواهد شد.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس