🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

رواق ها با سرعت بازسازی میشود

📸مهندس محمد جواد راستینه نائب رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس محمد نصیری شهردار طبس ظهر چهارشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ از پروژه بازسازی رواق های بازار مرکزی شهر در خیابان خرمشهر بازدید کردند.

🔷بازسازی رواقها با هدف زیبایی منظر شهری برای بهره مندی شهروندان و گردشگران و آرامش و آسایش در بازدید از قلب اقتصادی شهر در حال اجرا است.

🔶با تاکید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار طبس عملیات بهسازی رواق ها با کمترین مزاحمت برای کسبه و بازاریان و با تشدید عملیات اجرای پروژه در ایام و ساعات تعطیل بازار با سرعت و دقت انجام خواهد شد.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

تازه ترین اخبار