🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? جلسه بررسی سند توسعه شهرستان طبس به صورت مجازی و با مدیریت خانم قاسم‌زاده مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان جنوبی و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

✍️ مهندس مجید بهارستانی شهردار و تعدادی از کارشناسان شهرداری طبس نیز در این جلسه مجازی شرکت کردند.