🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? مهندس بهارستانی شهردار طبس ساعات اولیه صبح امروز یکشنبه ۳۱ شهریور ۹۹ از برخی طرح‌های عمرانی سطح شهر بازدید کرد.

? هدایت مناسب روان‌آبها به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی و ممانعت از ایجاد زحمت برای شهروندان به طور جدی در دستور کار قرار گرفته و برخی موارد در حال احداث و اصلاح می‌باشد.

? همچنین دو‌ شهرک زیباشهر و رضوانشهر در پشت ساختمان فرستنده رادیویی (صداوسیما) از طریق احداث خیابان به هم متصل می‌شود.

? این نقطه همواره در سالهای گذشته بعنوان محل تجمع آب‌های روان موجب ایجاد معضلاتی برای شهروندان می‌شد و از نظر ترافیکی‌ نیز محل تردد اهالی این دو شهرک به منظور مسیر‌ میان‌بر مورد استفاده قرار می‌گرفت.