🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بهسازی بلوار شهدا به عنوان یک آرزوی دیرینه شهروندان طبسی با اجرای طرحی زیبا و جدید در حال انجام است.

در فاز اول بهسازی این بلوار بیش از دو و نیم کیلومتر جدول گذاری انجام خواهد شد.

همزمان با طرح بهسازی بلوار شهدا، یادمان شهدای گمنام و بلوار شهدای منا در دست احداث است و اجرای بهسازی رواق‌های بازار در خیابان شهید نواب صفوی نیز سرعت می‌گیرد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس