🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تیم دانشجویی ابرسازه طبس که در ششمین دوره مسابقات بین المللی سازه های ماکارانی “ایران SBC” مقام اول ستون

فشاری و مقام دوم راندمان دهانه ۴۵ را کسب کرده و نیز تیم نویان دختران فرزانگان پژوهش سرای پروفسور حسابی که مقام دوم دهانه ۴۵ را بدست آورد بودند، مورد تجلیل مهندس بهارستانی شهردار طبس قرار گرفتند.

میلاد اخگر _ زهره جلایری _ اسما بانوی _ رویا جلالی فرد _ فاطمه یزدانیان _ زینب اسدی _ ریحانه رئوفی _ مهناز رمضانی مقدم _ فاطمه ذبیحی مقدم از سوی شهردار، شورای اسلامی شهر و شرکت زمرد سبز کویر مورد تقدیر قرار گرفتند.

شهردار طبس همچنین از خانم جلایری بعنوان سرپرست تیم و اقای نظریان بعنوان مدیر پژوهسرای پرفسور حسابی شهرستان قدردانی کرد