🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

گردشگران فرهیخته میبدی پس از سفر به طبس با اهداء دو قاب قدح صنایع دستی نفیس به شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس از میزبانی شایسته طبسی‌ها تقدیر کردند.

دکتر سراج الدین وحیدی، دکتر عماد الدین وحیدی و دکتر شهاب الدین وحیدی از نخبگان سرشناس میبد هستند که در قاب قدح زیبای تقدیمی خود شعری زیبا در وصف طبس و خورشید خانم مشهور صنایع دستی میبد را بر این دو قاب حک کرده‌اند.