🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس #بهارستانی در طی ماه مبارک #رمضان از فرزندان فعال قرآنی پرسنل شهرداری با تقدیم کتاب و هدیه تقدیر نمود.

? این عزیزان در کنار والدین خود در مراسم ترتیل خوانی صبحگاهی کار‌کنان شهرداری شرکت می کردند.

۲۰‌ اردیبهشت ۱۴۰۰

#ماهنزولقرآن

#فرهنگی
✍روابط عمومی شهرداری طبس