🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? حجت الاسلام دکتر محمدی #امام_جمعه_طبس، حجت الاسلام محمدیان #مسئول_دفتر امام جمعه و جمعی

از اعضای ستاد نماز جمعه ضمن حضور در محل ایستگاه آتش نشانی شهرداری ،و تبریک بمناسبت روز آتش نشانی و ایمنی ، از زحمات #حقگوی رئیس آتش نشانی با رسم لوح و هدیه تقدیر نمودند.

? مهندس #بهارستانی شهردار.، #مقدس_زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهرداری و سایر همکاران نیز حضور داشتند.

?شبانی
✍️ روابط عمومی ستاد نمازجمعه طبس