🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ مهندس بهارستانی شهردار طبس همزمان با ۱۴ تیرماه روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از آقای سید مرتضی رحیمی سرتیم خدمات شهری و خانواده وی قدردانی کرد.

? آقای سید مرتضی رحیمی در حوزه خدمات شهری از عملکردی مطلوب برخوردار بوده که مورد رضایت مردمی نیز قرار گرفته است اما این تکاپو موجب می شود که گاهی حتی چندین روز نتواند به امورات زندگی برسد.

? این سرتیم خدماتی اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس در ایام پیک شیوع کروناویروس به طور جهادی و عملیاتی در میدان کار حضور داشت و ضمن گندزدایی از معابر و اماکن عمومی به همراه نیروهای تحت امر خود؛ موفق شد حجم وسیعی از شهر طبس را در برابر این بیماری منحوس؛ بهداشتی و ایمن نگاه دارد.