🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

مدیر تامین اجتماعی طبس

?آقای رسول عراقی رئیس و سید مجتبی حقانی عضو شورای اسلامی شهر مهندس محمد نصیری شهردار طبس با آقای <سید عباس رحیمی> سرپرست تامین اجتماعی شعبه شهرستان طبس ظهر شنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۱ دیدار و ضمن تبریک انتصاب درباره راهکارهای تعامل دو مجموعه بحث و تبادل نظر کردند.

?آقای رسول عراقی گفت: تعامل دو مجموعه مدیریت شهری و شعبه تامین اجتماعی طبس باعث خدمت مطلوب به مردم شهرستان می شود و همانطور که در تمام دیدار ها با مسئولین دیگر ادارات و نهادها گفته ایم ما به عنوان نمایندگی مردم در کنار آنان برای رفع مسائل و مشکلات و تحقق دغدغه های مردمی هستیم و هر کاری بتوانیم در کنار مسئولان خدمتگزار در این راه دریغ نمی کنیم.

?آقای عراقی خاطرنشان کرد: با تعامل و پیگیری مطالبات جامعه هدف برای افزایش سطح خدمات دهی به بیمه شدگان در کنار مجموعه تامین اجتماعی خواهیم بود.

?رئیس تامین اجتماعی شهرستان گفت: در ابتدا باید عرض کنم خدا را شاکر و سپاسگزارم توفیق خدمتگزاری مردم نجیب طبس نصیب شد و توفیق دیگر این است که در حوزه بهداشت و درمان در پارلمان شهری به طور عام و آقای سید مجتبی حقانی از پیشکسوتان این عرصه به ویژه در بخش درمان دغدغه مند مسائل و مشکلات مردم را دارند و از ظرفیت تجارب ایشان بعنوان استاد بهره مند می شویم.

?آقای رحیمی افزود: بیمه یکی از اساسی ترین نیازهای مردم در مباحث درمانی و مباحث آینده نگری است، در همین راستا بیش از ۷۰ هزار نفر در شعبه تامین اجتماعی طبس تحت پوشش بیمه هستند.

?رحیمی گفت: حدود ۲۱ هزار بیمه شده اصلی به اضافه اعضای خانواده و همچنین مستمری بگیران شامل این رقم می شوند با توجه به جمعیت حدود هفتاد هزار نفری شهرستان این آمار پوشش بیمه‌ای تامین اجتماعی شعبه طبس مورد اهمیت است که همین مسئله لزوم توجه بیشتر به نیلز های تامین اجتماعی مشمولان را دو چندان می کند که قطعا با نگاه دلسوزانه نمایندگان مردم، تحقق خواسته های مردمی با کمک هم تسریع خواهد شد.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس