🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ مهندس بهارستانی از محوطه‌سازی یادمان و بوستان شهدای گمنام خبر داد.

? شهردار طبس گفت: این محوطه با مساحت ۱۰ هزار مترمربع و اعتبار حدود ۱ میلیارد تومان در دست احداث می‌باشد و به صورت پارکینگ و فضای سبز طراحی شده که در حال اجراست.

? وی افزود: این محدوده تفریحی، زیارتی حدود ۱۵ سال و بعد از احداث بوستان و آرام‌گرفتن شهدای گمنام؛ همچنان خاکی مانده بود که برای همشهریان ایجاد زحمت می‌کرد و به همین منظور با موافقت شورای اسلامی شهر در دستور کار محوطه‌سازی قرار گرفت.