🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅تعمیر درب میتیرینگ جایگاه CNG توسط نیروهای تاسیسات اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس

? رضا مقدس زاده

 

تازه ترین اخبار