🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

 بخشی از تلاش ها و زحمات نیروهای زحمتکش واحد تاسیسات شهری شهرداری طبس

1401/03/26

#شهرداری_در_خدمت_مردم

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310

اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310