🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از لوله گذاری فضای سبز بلوار امام رضا (ع) به منظور ایجاد سیستم آبیاری قطره ای و جلوگیری از هدر رفت آب

?مهدی گریان