🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✍️ مراسم امضاء تفاهم نامه بیمارستان دوم طبس در شبکه بهداشت و درمان با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان و شهردار طبس

#هودر

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس