🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

📸 گزارش مصور قسمتی از حدود ۲۰ ماه تلاش مجاهدانه مهندس #محمد_نصیری در کسوت شهرداری طبس که منجر به ۲ سال برتری سیستم مدیریت شهری میقات‌الرضا در استان خراسان جنوبی شد.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس